بایگانی برچسب: buy saffrob

خانه   برچسب ها: buy saffrob

زعفران در صدر لیست مواد با ارزش دنیا

1. نوعي پاد ماده – 62.5 تريليون دلار بر هر گرم 2. کاليفرنيوم – 27 ميليون دلار بر هر گرم 3. الماس – 55000 دلار بر گرم 4. تريتيوم (يكي از مواد راديواكتيو) – 30000 دلار بر گرم 5. تافيت (نوعي ياقوت) گرمي بالاي 20000 دلار 6. پاينتي – 9000 دلار بر گرم يا هر قيراط 1800 دلار 7. پلوتونيوم – 4000 دلار بر گرم 8. ال اس دي – 3000 دلار بر گرم 9. کوکائين – 215 دلار بر گرم 10. هروئين – 130 دلار بر گرم 11. شاخ کرگدن – 110 دلار بر گرم 12. متانفتامين – 100 دلار برگرم 13. پلاتين – 60 دلار بر گرم 14. […]