بایگانی برچسب: گرد زعفران

خانه   برچسب ها: گرد زعفران

گرد زعفران

  گرد زعفران در قديم براي امور دارويي تجويز ميگرديده است گرد زعفران همان زعفران است که کمي تغييرات در آن ايجاد شده است. براي تهييه گرد زعفران زعفران را داخل فر با 30 درجه سانتيگراد خشک کرده و با کوبيدن آن پودر زعفران بدست آمده را از الک ريز رد ميکنيم.گرد نرم و يکدستي باقي ميماند که به گرد زعفران معروف است.