بایگانی برچسب: کل زعفران

خانه   برچسب ها: کل زعفران

افزایش صادرات زعفران افغانستان,شاگرد روی دست استاد!!

کسانی که در مناطق زعفران خیز کشور مخصوصا خراسان جنوبی بودند یادشان می آید که چند سال پیش افغان ها با ورود به این مناطق بدون هیچ اطلاعاتی قصد خرید پیاز زعفران را داشتند. امروز بعد از چندین سال کوتاه میبینیم که زعفران افغانستان به کشور های مختلفی از جمله امارات صادر می شود و تهدیدی برای زعفران ایرانی شده است.شاگردانی که تا دیروز از کشور ایران با قاچاق پیاز زعفران به کشور خود امروزه حرفی برای گفتن در بازار صادرات دارند. امسال هرات 95 درصد از زعفران افغانستان را تامین میکند و زعفران افغانی یکی از انتخاب های خریداران بین المللی زعفران شده است.