بایگانی برچسب: کاهش درد قاعدگي

خانه   برچسب ها: کاهش درد قاعدگي

کاهش درد قاعدگي با زعفران

از دوران کهن از زعفران به عنوان داروي قاعده آور استفاده ميگرديد و براي کساني که قاعدگي منظمي نداشتند تجويز ميگرديد زعفران باعث تسهيل خونريزي رحم و کاهش درد قاعدگي مي شود.