بایگانی برچسب: نحوه کاشت پیاز زعفران

خانه   برچسب ها: نحوه کاشت پیاز زعفران

نحوه کاشت پیاز زعفران

blog-thumbnail

نحوه کاشت پیاز گیاه زعفران انتخاب پیاز مناسب و مرغوب برای کاشت بسیار با اهمیت است. پیاز زعفران را میتوان از خاک خارج کرد و به زمین دیگری منتقل کرد اما از بیرون آوردن پیاز زعفران در اواخر مرداد ماه باید پرهیز کرد چرا که امکان دارد پیاز آماده ریشه زدن و جوانه زنی باشد. اوایل خرداد تا اواسط مهرماه میتوان برای کشت پیاز زعفران اقدام کرد و بر اسال تحقیقات انجام شده بهترین زمان کشت خرداد ماه است. برای کاشت پیاز زعفران در یک ردیف چاله هایی به عمق 15 تا 20 سانتی متر می کنند چرا که پیاز ها در عمق 20 سانتی متر از سرمای زمستان و […]