بایگانی برچسب: فراوری زعفران

خانه   برچسب ها: فراوری زعفران

بهترین نوع آبیاری برای تولید زعفران

بهترین نوع آبیاری برای تولید زعفران   مطمعنا با افزایش تکنولوژی و استفاده از علمو تجربه در زمینه تولید زعفران در زمین های کشاورزی بی شک میزان تولید بسیار زیادی خواهیم داشت. کیفیت زعفران تولیدی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بیشتر این عوامل با رعایت مساول مختلف و همینطور استفاده از علم و تکنولوژی در زمینه کشت زعفران , برداشت آن , و همینطور فراوری زعفران باعث افزایش کیفیت زعفران و همینطور افزایش قیمت زعفران و البته متعاقبا افزایش صادرات زعفران می گردد. یکی از مسائلی که در زمینه تولید زعفران باعث افزایش کیفیت می گردد آبیاری زمین زعفران در زمان کشت می باشد. عموما زعفران در سال دو […]