بایگانی برچسب: صادر کردن زعفران

خانه   برچسب ها: صادر کردن زعفران

مراحل داشت و برداشت زعفران

در اواسط مهر ماه حدودا در هر هکتار 15 تن کود گاوي به خاک اضافه مي گردد و شخم سطي براي خرد شدن کلوخ ها زده مي شود. بايد توجه داشت که شخم زدن نبايد آسيبي به پياز زعفران وارد کند. يعد از کود دهي آبياري زمين شروع مي شود و تا آبان ماه بين دو تا سه بار به زمين آب داده مي شود تا پياز هاي زعفران اماده رشد گردد. محصول زعفران در سحر قبل از طلوع آفتاب برداشت مي شود.براي برداشت زعفران نياز به ماشين آلات سنگين نيست.برداشت زعفران بايد به دقت و توسط افراد وارد و محرب انجام بشود وبيشتر توسط دست اين عمل انجام مي […]