بایگانی برچسب: صادرات به اسپانیا

خانه   برچسب ها: صادرات به اسپانیا

صادرات زعفران به کام چه کسی

در این نوشته پی میبریم که صادرات زعفران به کام چه کسی تمام شده است و به ایران چگونه ظلم شده است. بر اساس آمار های سازمان جهانی فائو تولید زعفران در دنیا هرساله 210 تن می باشد که ایران با تولید 180 تن مقام اول تلید کنندگان زعفران را دارا می باشد. صادرات زعفران ایران به بسیار از کشورهای مختلف در جهان صورت میگیرد اما کشور ایران و صادرات زعفران ایران بدلیل بازاریابی کمبود امکانات کافی برای بسته بندی زعفران با متد های روز و تعلل مسئولین در امر صادرات این محصول کشور های مختلف اروپایی از جمله اسپانیا زعفران ایران را به صورت فله خرید و با بسته […]