بایگانی برچسب: شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

خانه   برچسب ها: شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

blog-thumbnail

شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران شرایط رشد گیاه زعفران : زعفران در اکثر مناطق خشک دنیا و در ایران در تابستان های گرم و خشک کشت میشود. گیاه زعفران در ارتفاع 1300تا2300 متر از سطح دریا رشد میکند و تجربه نشان داده در مناطق با ارتفاع کمتر از 2000 متر بهتر گل می دهد . بهترین شرایط نور برای این گیاه 11 ساعت در طول روز است. شرایط مناسب کشت این گیاه در مناطقی است که 300 تا 400 میلیمتر بارندگی دارند. گیاه زعفران گیاهی مقاوم است و تا 20 درجه زیر صفر میتواند مقاومت کند اما سرمای شدید و بارندگی در زمان گلدهی برای این گیاه نامناسب است […]