بایگانی برچسب: زمين هاي مناسب کشت زعفران

خانه   برچسب ها: زمين هاي مناسب کشت زعفران

مراحل آماده سازي زمين براي کشت زعفران

مراحل آماده سازي زمين براي کشت زعفران براي کاشت زعفران براي اولين بار بايد در فصل بهار زمين را دو يا چند بار بسته به ميزان کلوخ و نرمي و سفتي خاک شخم زد.بعد از شخم زدن در جهت هاي عمود بر هم و خرد شدن کلوخ ها مرحله کود پاشي آغاز مي شود و کود مناسب را با خاک به خوبي مخلوط ميکنيم. بعد از کود پاشي مطمعنا مقداري علف هرز در زمين رشد ميکنند که بعد از وجين کردن علف هاي هرز در زمين آن را تا اواسط تابستان رها ميکنيم.در زمان کاشت زعفران دوباره زمين را براي چند بار شخم ميزنيم تا کلوخ هاي باقي مانده خرد […]