بایگانی برچسب: زعفران قیمت بازار

خانه   برچسب ها: زعفران قیمت بازار

موارد مورد نیاز برای کاشت زعفران

موارد مورد نیاز کشت زعفران به چند دسته تقسیم می شود – اول از همه زمین زراعت و نوع خاک آن که شرایط زمین و خاک و مواد معدنی آن به چه صورت باشد – دوم نوع آب و هوا منطقه مورد نظر برای کشت زعفران – سوم مواد اولیه کود و پیاز زعفران  در مورد نوع زمین و مواد معدنی زعفران باید از اینجا بگویم که زعفران نیاز به خاکی رسی و شنی دارد. زمین زعفران باید دارای بافتی متوسط نه زیادی سخت و نه زیادی نرم باشد نسبتا عمق زیادی داشته باشد و مسطح باشد. زمینی برای کاشت زعفران مناسب است که سنگ ریزه ای نداشته باشد و […]