بایگانی برچسب: زعفران در استانبول

خانه   برچسب ها: زعفران در استانبول

جديدترين يافته دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج) در مورد زعفران

يکي ديگر از زواياي اثربخشي زعفران روشن شد در تحقيقات قبلي توانائي زعفران در کاهش استرس و افسردگي در مدلهاي حيواني مشخص شده بود. در اين تحقيق با استفاده از عصاره آبي-الکلي زعفران، تغييرات مهمترين نوروترانسميترهاي مغزي در موش بررسي شد. آزمايش نشان داد که عصاره زعفران دوپامين و گلوتامات را در مغز افزايش مي دهد و به اين ترتيب مشخص شد که عصاره زعفران با افزايش اين دو نوروترانسميتر مغزي باعث بروز اثراتي مثل سرخوشي و شادي و نشاط مي شود.