بایگانی برچسب: راه هاي تشخيص زعفران اصل

خانه   برچسب ها: راه هاي تشخيص زعفران اصل

راه هاي تشخيص زعفران اصل

راه هاي تشخيص زعفران اصل زعفران اصل داراي طعم تلخ مي باشد زعفران اصل نبايد طعم شوري يا شيريني بدهد در اين صورت نوعي نمک ياشکر قليايي به آن اضافه شده که باعث جرم بيشتر زعفران گردد. زعفران اصل زماني که در آب جوش ريخته مي شود بايد رنگ قرمز متمايل به نارنجي بدهد و درصورتي که رنگ قرمز تيره مشاهده شد از رنگ زعفران استفاده شده است. رشته هاي زعفران بعد از انداختن در آب دغ نبايد به رنگ سفيد يا زرد تبديل شود.