بایگانی برچسب: درمان افسردگی

خانه   برچسب ها: درمان افسردگی

درمان افسردگی با زعفران

درمان افسردگی با زعفران درمان افسردگی یکی از خواص زعفران می باشد.افسردگی بیماری شایعی در ایران مخصوصا در بین بانوان هست. دکتر حسین زاده تحقیقی در مورد اثبات علی تاثیر زعفران بر افسردگی انجام داده است که در ذیل به شرح آن میپردازیم: از قبل ها این کهزعفران می تواند به درمان افسردی کمک کند شایع بوده است و ایمروز دکتر حسین زاده با انجام آزمایشاتی بر روی موش ها توانسته است که افسردگی موجود در آن ها را از بین ببرد. روش آزمایش به این صورت بوده است که ابتدا موش ها را دچار افسردگی کردند و پس از القای حس افسردگی به موش ها با گذاشتن آن ها […]