بایگانی برچسب: تفاوت زعفران پوشال نگین با زعفران پوشال

خانه   برچسب ها: تفاوت زعفران پوشال نگین با زعفران پوشال

تفاوت زعفران پوشال نگین با زعفران پوشال

blog-thumbnail

تفاوت زعفران پوشال نگین با زعفران پوشال در لغت این دو اسم نزدیک به هم می باشند و زعفران پوشال نگین و با زعفران پوشال تنها در یک کلمه نگین تفاوت دارد. اما در واقع تفاوت زعفران پوشال نگین با زعفران پوشال ساده بسیار زیاد می باشد. در چندین پست قبل تر در مورد تفاوت زعفران سرگل نگین با زعفران سرگل ممتاز را در اینجا ذکر کردیم و امروز نیز بحثی در مورد تفاوت های دو گرید دیگر از زعفران که شامل تفاوت در قیمت زعفران ها و کیفیت زعفران ها داشته و همینطور فروش زعفران پوشال نگین و پوشال متفاوت می باشد. در کلمه هر دوی این گرید ها […]