بایگانی برچسب: تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

خانه   برچسب ها: تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران   مدیر کل دفتر صیفی جات جهاد کشورزی اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید و صادرات زعفران مبلغ 617.720 میلیون ریال تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران و همینطور تولید این محصول بومی داشته است. آقای خدنگی همینطور افزود در جلسات بین المللی که با کشور هند داشتیم سعی بر تصویب نشان و علامت های جغرافیایی برای نشان و هویت محصولات داشته و همینطور برای حمایت از این محصول برنامه هایی نیز در دستور کار دولت قرار دارد. زعفران به دلیل اهمیت آن در موضع صادرات گیاهان بومی کشور , باید توجه خاصی به آن نمود به گونه ای که دیگر […]