بایگانی برچسب: امیدی به ثبات قیمت زعفران در سال 93

خانه   برچسب ها: امیدی به ثبات قیمت زعفران در سال 93

امیدی به ثبات قیمت زعفران در سال 93

امیدی به ثبات قیمت زعفران در سال 93 این روز ها که روز های اول کاری سال 1393 را می گذرانیم می توان افزایش قیمت زعفران را به خوبی حس کرد . افزایش قیمتی که بدون هیچ دلیلی تنها با دست داشتن دلالان زعفران در این رسته کاری می توان دید , آن هایی که با انبار زعفران می توانند نبض این گیاه مظلوم را در دست بگیرند. این روز ها با افزایش قیمت زعفران روبرو شدیم و امیدواریم مشکل و یا مشکلاتی برای صادرات زعفران پیش نیاید. قیمت زعفران قائنات در حال حاضر به هر یک کیلو گرم حدود 200 هزار تومان افزایش داشته است. عموما دلیل افزایش قیمت […]