بایگانی برچسب: افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

خانه   برچسب ها: افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

افزایش صادرات زعفران افغانستان !!

blog-thumbnail

افزایش صادرات زعفران افغانستان !!   یکی از موضوعاتی که همیشه نگرانی بسیاری از افراد در صندوف توسعه زعفران را داشته بود و دارد افزایش صادرات زعفران رقبا و همینطور ایجاد رقبای جدی در زمینه صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران با قیمت زعفران کمتر از ایران . افغانستان در چندین سال گذشته با قاچاق پیاز زعفران ایران در شهرستان های همجوار و نزدیک به این کشور در ایران موجب افزایش تولید خود در کشور افغانستان شدند. این موضوع زنگی مهم در مورد تولید و همینطور ایجاد رقیب در زمینه تولید زعفران مرغوب برای ایرانیان شد. زعفران ایران ویژگی های زیادی داشته و دارد. کیفیت زعفران قیمت آن و همینطور […]