ترکیبات شیمیایی موجود در زعفران

خانه   اخبار   ترکیبات شیمیایی موجود در زعفران

ترکیبات شیمیایی موجود در زعفران

– اولین ماده موجود در زعفران چربی می باشد که نمونه ای از چربی موجود در زعفران استیگما استرول می باشد.

– موادم معدنی مختل نیز داخل گیاه زعفران موجود می باشد که دو نمونه از مواد معدنی CL2 و K2O می باشد.

– کربوهیدرات ها و قند ها که بیش از 20 درصد جرم زعفران را تشکیل می دهد مانند مزوکتوز.

– رنگدانه ها که مهمترین این مواد کروسین موجود در زعفران می باشد که عامل اصلی رنگدهی زعفران نیز همین ماده است که در هنگام خشک کردن زعفران میزان آن بین 9 تا 15 درصد متغییر می باشد.

– پیکرو کروسین نیز ماده بدون رنگ است که طعم تلخ زعفران از این ماده شامل می شود که در زعفران تازه حدود 5 درصد از این ماده وجود دارد.

– روغن های فرار درون زعفران نیز که یکی از مهمترین مواد موجود در زعفران می باشد به نام سافرانال که عامل اصلی عطر و آرومای زعفران همین ماده می باشد.

 

Comments are closed.