نوامبر | 2016 | Official Website of Rowhani Saffron
بایگانی ماهانه: نوامبر 2016

خانه   2016   نوامبر

آغاز برداشت گل زعفران

blog-thumbnail

آغاز برداشت گل زعفران   هر ساله در زمان شروع فصل پاییز در تمام نقاط استان خراسان برداشت گل زعفران آغاز می گردد . در سال جاری گل زعفران سال 95 نیز آغاز گردیده است و در حال حاضر در بیشتر مناطق کاشت زعفران در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی , برداشت گل زعفران آغاز شده است. هر ساله برداشت گل زعفران ازاواسط مهر ماه تا اواسط آذر ماه ادامه پیدا می کند . قیمت گل زعفران و خرید گل زعفران هر ساله در داخل استان و خارج از استان خراسان انجام می گیرد . با توجه به میزان برداشت هر روزه گل زعفران در مناطق مختلف قیمت آن […]