نوامبر | 2014 | Official Website of Rowhani Saffron
بایگانی ماهانه: نوامبر 2014

خانه   2014   نوامبر

افزايش صادرات زعفران در شش ماهه دوم سال

blog-thumbnail

افزايش صادرات زعفران در شش ماهه دوم سال طبق گزارشي از سخنان رييس اتحاديه صادرکنندگان زعفران , غلامرضا ميري طي سخنان خود اعلام کرد که اميد است با حمايت دولت در شش ماهه دوم سال 35 درصد افزايش صادرات زعفران را در پيش داشته باشيم. ايشان افزودند در حال حاضر ايران سالانه 150 تن صادرات زعفران را داراست که البته ايران داراي کشت سالانه 300 تن زعفران مي باشد.يکي از مناطقي که بيشترين کشت را در زمينه زعفران داراست خراسان جنوبي و در کل خراسان بزرگ مي باشد که اين سه استان در کنار هم توانسته اند ميزان عمده توليد زعفران را دارا باشند. همينطور ايشان افزودند مرکز صادرات زعفران […]

صادرات زعفران ايران در خطر فراموشي

blog-thumbnail

صادرات زعفران ايران در خطر فراموشي علي حسيني عضو شوراي ملي زعفران با انتقاد از شرايط وجود در زمينه صادرات زعفران و همينطور توليد زعفران از کشاورزان و جهاد کشاورزي خواست تا با نهادينه کردن توليد زعفران به صورت پيشرفته و مدرن و آموزش کشاورزان براي کاشت زعفران به صورت مدرن و جلوگيري از کاشت زعفران به صورت هاي سنتي صادرات زعفران ايران را از خطر فراموشي برهاند. ايشا افزود در حال حاضر قيمت زعفران ايران در خارج از کشور براي هر گرم دو دلار بوده که اين رقم براي محصولي که صادرکنندگان زعفران زحمت زيادي براي فروش زعفران سنتي مي کشند صرفه اقتصادي نداشته و امکان فراموشي زعفران مي […]