زمان برداشت گل زعفران

خانه   اخبار   زمان برداشت گل زعفران

زمان برداشت گل زعفران

 
زعفران یکی از محصولات گیاهی و کشاورزی می باشد که بر خلاف عموم گیاهان دیگر در بهار شروع به خزان شدن کرده و در پاییر و زمستان شروع به بهار و سبز شدن می کند. این گیاه زیبا دارای گلی بسیار خوش رنگ و پر از خاصیت می باشد. گل زعفران یکی از بهترین و پر از خاصیت ترین مواد مختلف می باشد. گل زعفران دارای آنتی اکسیدان زیادی بوده ک ه در برخی موارد به عنوان دمنوش پیشنهاد شده و در طب پزشکی سنتی بسیار محبوب بوده و هست.

گیاه زعفران در تابستان به خواب تابستانی فرور فته و هیچ گونه گیاه و یا گلی نمی دهد تا اینکه زمان سرما فرا می رسد. در اواسط پاییر و در برخی مناطق که سرما زودتر نمود پیدا می کند در اوایل پاییز گیاه زعفران آماده گل دادن می شود. گل زعفران نهایتا تا دو روز کیفیت خب و مناسب را دارا می باشد.

پس از آبیاری آخر زمین روز بعد گل زعفران شروع به سر در اوردن از زمین کرده و کشاورزان عموما تا قبل از بالا آمدن خورشید سعی در جمع کردن گل زعفران می کنند.

گل های زعفران بعد از برداشت به خانه های روستایی نزدیک و یا واحد های تولیدی نزدیک رفته و کارگران شروع به پاک کردن گل زعفران کرده و خامه های درون گل را که خود زعفران می باشد در می آورند. گل زعفران نهایتا بعد از چیدن 48 ساعت دوام داشته و البته برخی گل زعفران را در سردخانه تا چند ماه بعد نیز نگهداری می کنند اما بی شک کیفیت تازه بودن گل چیزی دیگر خواهد بود.

Comments are closed.