کنترل بازار زعفران توسط دلالان

خانه   اخبار   کنترل بازار زعفران توسط دلالان

کنترل بازار زعفران توسط دلالان

در سال 93 شرایط جوی نامناسب و سرمای ناگهانی پاییز و گرمای خشک تابستان موجب کاهش تولید زعفران شد به این صورت که در فصول برداشت با سرمای ناگهانی هوا گلهای زعفران دچار یخ زدگی شد و همچنین خشکسالی تابستان نیز باعث کاهش تولید این محصول شد بطوریکه نسبت به سال قبل تولید این محصول دچار 10 درصد کاهش شد .

این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت زعفران در بازار شد همچنین یکی دیگر از دلایل این افزایش قیمت افزایش صادرات زعفران بود بطوریکه در این سال با فروش 159 تن زعفران به ارزش 227 میلیون دلار صادرات این محصول نسبت به زمان مشابه در سال قبل از نظر وزنی 16 درصد و از نظر ارزش 13 درصد رشد داشت .

درسال های گذشته حدود 40 تن زعفران مازاد در کشور باقی میماند اما امسال زعفران مازادی باقی نماند که خود این محصول باعث نبود این محصول در بازار و افزایش قیمت آن شد .

دلالان نیز در هرچه بیشتر متشنج کردن بازار دست داشته و با خرید زعفران و فروش با قیمت بیشتر قیمت این محصول را بالا برده اند . متاسفانه زعفران از بازار بورس نیز خارج شد به این علت که کشاورزان زعفران کار برای فروش سریع محصول به خریداران نقدی این محصول را میفروشند . این موضوع باعث بدست گرفت بازار زعفران توسط دلالان میشود .

متاسفانه در حال حاضر کشور افغانستان نیز شروع به تولید این محصول کرده و پیاز های زعفران را از مرز های شرقی قاچاق میکنند .

بالا رفتن قیمت توسط دلالان به این علت است که دستگاه ها و امکانات بسته بندی و نگه داری زعفران موجود نیست و دلالان نیز به خوبی از این موضوع در فصل برداشت این محصول استفاده کره و با خرید این محصول با قیمت پایینتر از کشاورزان زعفران کار و فروش آن با چندیدن برابر قیمت خرید بازار این محصول را دچار مشکل میکنند .

این افزایش قیمت در خرید پوشال های زعفران به اینصورت است که در سال جاری هر کیلو پوشال زعفران به قیمت 6 میلیون تومان در بازار به فروش میرسد این درحالی است که هر کیلو پوشال زعفران در سال گذشته به قیمت 4 میلیون تومان فروخته میشد.

بی ثباتی که توسط دلالان اخیرا در قیمت این محصول رخ داده و عدم توجه به برند سازی و عدم حمایت از صادر کنندگان هر چه بیشتر موجب کم شدن حضور ایران در بین صادر کنندگان زعفران شده و این بی ثباتی باعث کاهش خریداران بین المللی این محصول از ایران شده است .

قیمت زعفران در بازار در حال حاضر نبست به سال گذشته 30 تا 50 در صد افزایش پیدا کرده است .

بهترین راهکار برای کاهش قیمت و ایجاد ثبات برای این محصول استراتژیک بازگشت آن به بازار بورس و فروش آن در بازار بورس میباشد .

Comments are closed.