کشف زعفران تقلبی در مشهد

خانه   اخبار   کشف زعفران تقلبی در مشهد

کشف زعفران تقلبی در مشهد

 

کشف زعفران تقلبی در مشهد

متاسفانه قیمت زعفران باعث شده است بسیاری به فکر تقلب ها و کلاه برداری در زعفران بییفتند. برخی در تقلبات وزنی باعث افزایش وزن کاذب زعفران می شوند و برخی نیز به اضافه کردن رنگ به رشته های مشابه زعفران. هر دو خطاست و هر دو تقلب. امید داریم که سودجویان خود به فکر بیفتند و تنها برای قیمت زعفران دست به کار های ناشایست نزنند.

به گزارش روزنامه خراسان خبر از کشف زعفران تقلبی در مشهد می دهد. بیش از 4 کیلوگرم زعفران تقلبی کشف شده به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
متاسفانه واحد فوق الذکر یکی از واحد های صنفی فروش زعفران قاینات در سطح شهر مشهد بوده که بعد از کشف مواد و ادوات رنگ های غیر طبیعی و شیمیایی برای تقلبات زعفران یافت شده است.

متاسفانه فروش و وجود مواد رنگی غیر مجاز که عموما مواد رنگی تراترزین می باشد یکی از مضر ترین مواد موجود در مواد غذایی هست که در این واحد صنفی کشف شده است. کالا کشف شده معدوم گردیده و افراد مجرم به دست قانون سپرده شده اند. امیدواریم که عبرتی برای دیگران قرار گیرد تا همیشه صداقت را راستای زندگی خود قرار دهیم.

Comments are closed.