کشت 90 درصد زعفران دنیا در ایران

خانه   اخبار   کشت 90 درصد زعفران دنیا در ایران

فارس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: 90 درصد کشت زعفران در ایران است و چیزی حدود 7.5 درصد در یونان، 2.5 درصد در مراکش، 2.3 درصد در کشمیر و 3.2 درصد در ایتالیا است.

سیدنصیر سیدمحمدی عصر امروز در مدیران جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار داشت: سطح زیرکشت زعفران در کل جهان 78 هزار و 500 هکتار است که 70 هزار هکتار در کشور کشت می‎شود و سهم گلستان از این حیث 62 هکتار است که تلاش داریم تا افق 1404 توسعه کشت زعفران را به 250 هکتار برسانیم.

عملکرد زعفران در گلستان هشت کیلوگرم است

وی با بیان اینکه 0.3 تن زعفران در گلستان تولید می‎شود تصریح کرد: عملکرد زعفران در جهان چهار کیلوگرم است که در ایران 3.7 کیلوگرم و در استان گلستان شش کیلوگرم الی هشت کیلوگرم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بهره‎وری بالای زعفران را در مقایسه با سایر محصولات، مزیتی مهم خواند و افزود: اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان، پایین بودن هزینه‎های حمل و نقل، توان ارزآوری بالا و درآمدزایی، توسعه منابع نفتی را از مهمترین مزایای کشت زعفران عنوان کرد.

تا سال 1394 بنا داریم تا 120 هکتار کشت زعفران را توسعه دهیم

سیدمحمدی با اشاره به چشم‎انداز توسعه کشت زعفران بیان داشت: تا سال 1394 بنا داریم تا 120 هکتار کشت زعفران را توسعه دهیم که این میزان تا سال 1404، 250 هکتار پیش‎بینی شده است.

وی یادآور شد: افزایش تولید زعفران خشک 720 کیلوگرم و ایجاد شغل مولد و پایدار 810 نفر روز در هکتار است که در سال معادل 250 نفر اشتغالزایی دارد.

برنامه داریم تا براساس اصول عملی برای کشت زعفران کار شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برنامه داریم تا براساس اصول عملی برای کشت زعفران کار شود هرچند با توجه به محدویت‎هایی که کشور در توسعه کشت زعفران دارد شاید تصور شود که این رقم تولید قابل توجه نیست اما کشت زعفران را عمدتا در منطقه وامنان شهرستان آزادشهر، نرماب و کاشیدار پیش‎بینی کرده‎ایم.

سیدمحمدی اظهار داشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه‎هایی بر عدم توسعه کشت زعفران در استا‎ن‎های دیگر است که باید نسبت به اصلاح این دیدگاه کمک کنیم چرا که شرایط ویژه‎ای وجود دارد که امکان توسعه کشت این محصول در سایر استان‎ها فراهم است که البته این موضوع اکنون به طور رسمی مطرح نیست.

Comments are closed.