کاهش قیمت زعفران

خانه   اخبار   کاهش قیمت زعفران

خوشبختانه این روز ها کاهش چشمگیری در قیمت زعفران مشاهده می شود.

در سال های اخیر نه تنها در زمینه زعفران بلکه در تمام موارد فروش و تمام محصولات اعم از کشاورزی یا تولیدی ثبات قیمتی به هیچ عنوان وجود نداشت و هر لحظه قیمت های متغیری برای محصولات ارائه می شد که غالبا سعود قیمت ها و تورم را شاهد بودیم.

خوشبختانه بعد از یک سعود قیمت زعفران در دو هفته اخیر در این روز ها کاهش قیمت زعفران تقریبا در جایگاه قبلی را به فال نیک گرفته و امیدواریم ثبات قیمت در تمامی زمینه ها و تمامی محصولات شاهد باشیم.

با توجه به رسیدن فصل برداشت زعفران و گل زعفران جدید امید به تثبیت قیمت زعفران را داریم.

 

Comments are closed.