کاهش قیمت زعفران صادراتی

خانه   اخبار   کاهش قیمت زعفران صادراتی


کاهش قیمت زعفران صادراتی

هر ساله میزان زیادی از زعفران تولید شده در ایران به خصوص زعفران تولید شده در خراسان جنوبی و رضوی و زعفران قائنات به صورت زعفران بسته بندی و یا زعفران فله صادر می گردد. ایران با تولید 95 درصد زعفران مورد نیاز دنیا دارای چنین رتبه ی استراتژیکی بوده که این روز ها این مقام در خطر فروپاشی می باشد. هر ساله صادرات زعفران رو به رشد بوده و قیمت زعفران صادراتی نیز با این اساس باید رو به افزایش باشد اما چنین نیست.
طبق آمارگیری صادرات زعفران و فروش زعفران در کشور های مختلف به صورت زعفران بسته بندی و زعفران فله گواه است که این روز ها نسبت به سال قبل میزان رشد خوبی در زمینه صادرات زعفران وجود داشته است و این میزان به صادرات و ارز آوری 51 میلیون دلاری برای فروشندگان زعفران بوده است. البته موضوع نگران کننده این است که با افزایش قیمت زعفران در داخل ایران چرا قیمت زعفران در خارج از کشور رو به کاهش است.

قیمت زعفران در خارج از کشور در سال قبل به میزان هر یک کیلوگرم 1453 دلار به صورت میانگین فروخته شده است که امسال در آمار به صورت میانگین قیمت زعفران کاهش داشته و به میزان هر یک کیلو 11 دلار کاهش قیمت در فروش زعفران مشاهده شده است.

متاسفانه دلیلی مشخصی برای این موضوع نیست.

Comments are closed.