کاهش تولید زعفران در سال 93

خانه   اخبار   کاهش تولید زعفران در سال 93

کاهش تولید زعفران در سال 93

مهندس محمدرضا قدسی در مصاحبه ی خود با خبرنگاری ایرنا افزود که احتمال کاهش تولید زعفران در سال 93 بسیار زیاد است.

وی که دلیل اصلی این احتمال را موج سرما در بهمن ماه می داند که به زمین های زعفران خراسان جنوبی و رضوی سرایت کرد در حالی که هنوز علف های زمین های زعفران سبز بودند. این احتمال که امسال با کاهش تولید زعفران مواجه باشیم خواهد بود.

در سال 92 تولید زعفران به میزان بسیار زیادی افزایش داشت که طی اخبار رسمی میزان حدودی 20 درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل داشتیم که همین موضوع باعث شد تا قیمت زعفران به ثبات بیشتری برسد و همینطور علاوه بر آن صادرات زعفران و فروش زعفران در داخل نیز به رونق بیشتری راه خود را در پی بگیرد.

همچنین قدسی افزود امسال میزان 65.000 هکتار زمین زعفران زیر کشت یوده است که امیدواریم در سال بعدی با افزایش زمین زیر کشت زعفران کاهش تولید این مخصول جبران شود تا شاهد افزایش قیمت زعفران و یا مشکلات احتمالی نباشیم.

توصیه جهاد کشاورزی به کشاورزان این است که در اسفند ماه زمین های کشاورزی زعفران خود آبیاری کنند تا صدمات وارده به پیاز زعفران کاهش پیدا کرده تا در سال آینده تولید زعفران با کاهش روبرو نشود.

Comments are closed.