کاشت زعفران و قاچاق پیاز زعفران

خانه   اخبار   کاشت زعفران و قاچاق پیاز زعفران

کاشت زعفران و قاچاق پیاز زعفران

 

هر ساله در ابتدای فصل تابستان و هم زمان با شروع خوابه تابستانه پیاز زعفران کاشت زعفران در زمین هایی که تا به حال کشتی نداشته شروع می گردد و همینطور پیاز زعفران در زمین هایی که چند سالی از عمر کشت زعفران آن می گذرد برداشت می شود.

بعد از چند سال به دلیل افزایش تعداد و حجم پیاز زعفران در خاک کشاورزان می توانند پیاز زعفران ها ره صورت یک در میان از زمین خارج کرده و در زمین های بیتشر کشت کنند یا آن را به فروش برسانند.

اما متاسفانه نظارت صحیح و کامل و همینطور عدم آگاهی کشاورزان کشور عزیزمان باعث می شود بعد از بیرون آوردن پیاز های اضافی زمین کشاورزی آن را به افراد سودجو به فروش برسانند که عموم این پیاز زعفران به کشور افغانستان قاچاق شود. کشوری که زعفران ایران را تهدید کرده است و به زودی می تواند یکی از رقبای بزرگ در زمینه زعفران در برابر ایران شود.

این موضوع در آینده نزدیک می تواند باعث کاهش فروش زعفران ایران , کاهش صادرات زعفران , و همینطور کاهش قیمت زعفران ایرانی شود. البته مطمعنا زعفران ایران به خصوص زعفران قائنات می تواند همیشه کیفیت برتر را به مشتریان خارجی نمایش دهد اما مطمعنا با افزایش عرضه زعفران ضرر زیادی به زعفران قیمت آن خواهد خورد.

Comments are closed.