کاشت زعفران جايگزين پسته خواهد شد

خانه   اخبار   کاشت زعفران جايگزين پسته خواهد شد

کاشت زعفران جايگزين پسته خواهد شد

مطمعنا هر دو محصول پسته و زعفران دو محصول استراتژيک براي کشور عزيزمان مي باشد. صادرات زعفران و همينطور صادرات پسته دو موضوع بسيار مهم در زمينه فروش محصولات ايراني در خارج از کشور مي باشد.

پسته يکي از محصولات بومي در استان کرمان مي باشد که سالانه ميزان زيادي از پسته کرمان به کشور هاي مختلفي صادرات مي شود. ارتباطي بين صادرات زعفران و پسته وجود ندارد بلکه به گفته ي رييس جهاد کشاورزي استان کرمان متاسفانه به دليل کمبود آب در اين استان توليد و کشت پسته دچار مشکل شده است.

موضوعي که کشاورزان را به فکر کاشت زعفران و ورود به عرضه فروش زعفران انداخته است. کرمان استاني نيمه بياباني و داراي شرايط مناسب براي کشت زعفران مي باشد. اين استان داراي پتانسيل زيادي براي رشد و توليد زعفران بوده و از همين هنگام نيز افراد زيادي براي تبديل شدن به توليدکنندگان زعفران اقدام کرده اند. ميزان تقريبي 500 هکتار زمين در شهر ها و روستا هاي مختلف کرمان در زمينه توليد زعفران و کشت زعفران فعال شده است.

همانطور که مدير جهاد کشاورزي اين استان اعلام کرده است قصد دارند تا بر اين ميزان حدود 600 هکتار ديگر افزوده و ميزان توليد و کشت زعفران را در استان کرمان به بيش از دو برابر افزايش دهند. موضوعي که مي تواند با توليد بيشتر زعفران علاوه بر خشکسالي در اين استان موجب ثبات قيمت زعفران و همينطور افزايش صادرات زعفران ايراني گردد.

همينطور ايشان افزود کيفيت زعفران توليدي داراي مرغوبيت نسبي مناسبي بوده و اين محصول مي تواند با زعفران ديگر استان هاي ايران مانند زعفران قائنات رقابت کند. زعفران نياز به آب کمي داشته و علاوه بر توليد محصول ارزشمند ميزان آبياري کمتري برايش در نظر گرفته مي شود که اين موضوع مي تواند جايگزين مناسبي براي کشت پسته در استان کرمان باشد.

Comments are closed.