کاربرد زعفران در خطاطی

خانه   اخبار   کاربرد زعفران در خطاطی

در اینجا کاربرد زعفران در خطاطی را مورد بحث قرار می دهیم.

زعفران گیاهی است دارای عطری خوش و رنگی زیبا,در قدیم الایام از زعفران در میهمانی ها در مجالس با شگوه استفاده می شده و بر سر مدعوین ریخته می شده است.

زعفران به دلیل مراحل سخت تولید آن گیاهی با ارزش است.

این گیاه از قدیم الایام به عنوان رنگ مرکب استفاده میگردیده است که طیف رنگی از زرد تا قرمز خونین را داشته است.

زعفران از همین راه پا در عرصه خوشنویسی گذاشت و تا هم اکنون نیز از زعفران به عنوان رنگ در خوشنویسی استفاده کرده و جملات گرانبها را با استفاده از رنگ زعفران می نویسند.

 

Comments are closed.