چه کسی در زعفران سود میکند؟!!

خانه   اخبار   چه کسی در زعفران سود میکند؟!!

زعفران از زمان کشت از زمان پیاز زعفران بودن و برداشت زعفران بسیار دست می چرخد و می چرخد تا به دست مصرف کننده می رسد.

چه کسی در زعفران سود میکند؟ در حقیقت همه افرادی که در تماس با این کانال هستند سودی می کنند و همه افراد به لطف خداوند و این نعمت زمینی گذر زندگی را دارند اما صد حیف که قیمت زعفران به دلایل بسیار زیادی در خارج از کشور کمتر از ارزش واقعی خود می باشد.بعد از صادرات زعفران این گیاه به دست دلالان بین المللی می افتد که می دانند چگونه با کمترین قیمت و پشیزی این محصول گران بها را از ایرانیان خرید کرده و در آن طرف دنیا با مبالغ هنگفتی به فروش برساند.

متاسفانه در حال حاضر شرایط به صورتی می باشد که راه برای سو استفاده گران خارجی بسیار باز و برای صادر کنندگان ایرانی بسته است.خنده دار است خنده تلخ.

یکی از کشور هایی که بسیار از زعفران ایران به صورت فله خرید می کند و به صورت بسته بندی در برند های اسپانیایی به فروش می رساند اسپانیا می باشد.کشوری که زعفران های ایران را بدون شناسنامه خرید و با چندین برابر قیمت در برند های اسپانیولی میفروشد.

سود اصلی را این افراد سودجو کرده اند و ضرر اصلی را ملت و بازرگانان ایرانی.هرچند دلایل بسیاری دارم که نشان از اشتباهات و خودخواهی های بسیاری از ما تاجران دارد.

 

Comments are closed.