چرا زعفران معطر است؟

خانه   اخبار   چرا زعفران معطر است؟

زعفران یکی از گیاهان معطری می باشد که در میان خشکبار ها و ادویه جات به عطر خوش معروف می باشد.

عطر زعفران یکی از موارد مهم در کیفیت آن می باشد.در طبخ غذا ها از زعفران استفاده گردیده و عطر آن هائز اهمیت می باشد.در صنعت در بخش عطر سازی از زعفران نیز استفاده میگردد به دلیل تمایل مردم به عطر و بو های طبیعی عطر زعفران مصرف بسیار زیادی در ساخت عطر ها و ادکلن ها دارد.

عطر زعفران از کجاست؟ .ج.ئ چه ماد ه ای باعث این عطر خوش میشود؟

داخل رشته های زعفران مواد مختلفی وجود دارد یکی از این مواد ماده سافرانال یکی از مشتقات چربی های زعفران می باشد.

دلیل اصلی عطر زعفران وجود چنین ماده ای می باشد که باعث می شود زعفران چنین عطری بدهد.

سافرانال در مقادیر بالا سمی بوده و مشسکلات خطرناکی به وجود می آورد به همین دلیل مصرف زعفران را محدود به یک گرم در روز میدانند.

 

Comments are closed.