پیشنهاد مناسب شورای ملی زعفران در زمینه صادرات زعفران

خانه   اخبار   پیشنهاد مناسب شورای ملی زعفران در زمینه صادرات زعفران

پیشنهاد مناسب شورای ملی زعفران در زمینه صادرات زعفران

دبیر شورای ملی زعفران در مصاحبه با خبرنگار ایسنا گفته است : طرحی را شورای ملی زعفران به جهاد کشاورزی که اصلی ترین سازمان پیگیری و ساماندهی تولید و کشت زعفران است داده است که قسمتی از این پیشنهادات شامل صادرکنندگان زعفران نیز می شود. در این طرح پیشنهادی مواردی در زمینه هرچه بهتر کردن تولید زعفران , و همینطور صادرات زعفران اعمال شده است.

یکی از موضوعاتی که شورای ملی زعفران به جهاد کشاورزی اعلام کرده است تا از تشکل ها و اتحادیه های خصوصی حمایت گردد. صندوق توسعه صادرات زعفران با اعتبار حدود 150 میلیارد تومان در سال می باشد که به صورت ارائه تسهیلات راه اندازی گردد. به این صورت که صادرکنندگان زعفران میزان 50 درصد صادرات زعفران سال قبل خود را به صورت تسهیلات بدون سود دریافت نموده و اقدام به خرید زعفران از کشاورزانی که در طرح بهبود سازی تولید زعفران می باشند خریداری کنند. تا با این عمل دست دلالان در ایجاد مشکلاتی مانند نوسان در قیمت زعفران و مشکلاتی برای صادرات زعفران قطع گردد.

همینطور این موضوع باعث ایجاد روند منظمی در زمینه صادرات زعفران و فروش زعفران در تمام نقاط ایران و خارج از کشور می شود و حمایت مناسبی برای صادرکنندگان زعفران و فروشندگان زعفران می باشد.

Comments are closed.