پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

خانه   اخبار   پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,خرید زعفران,زعفران قاین,زعفران سرگل ممتاز,زعفران پوشال نگین,صادرکنندگان زعفران,پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,خرید زعفران,زعفران قاین,زعفران سرگل ممتاز,زعفران پوشال نگین,صادرکنندگان زعفران,پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

بی شک ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های زعفران و همینطور بزرگترین صادرکننده زعفران و منبع صادرات زعفران می باشد. موضوعی که در چندین سال اخیر خریداران زیادی را جذب فروشندگان زعفران ایرانی کرده بود و همین موضوع علاوه بر سود دهی توانست فروش زعفران را رو به افزایش و قیمت زعفران را به ثباتی نسبی برساند.

تمام این وقایع در سال 1387 با وضع قانون 5 درصد عوارض صادراتی از بین رفت. دریافت 5 درصد عوارض صادراتی به ازای هر میزان زعفرانی که باالی 30 گرم بسته بندی شده باشد. این موضوع باعث شد تا خریدار زعفران و همینطور قیمت زعفران دچار تزلزل شده و خریداران خارجی به دنبال جایگزین زعفران قاین و زعفران ایران باشند. متاسفانه در همین دورانبود که افغانستان با نیروی کار ارزان و پیاز های ایرانی و کارگران آموزش دیده در ایران شروع به تولید زعفران کرد.

موضوعی که توانست زنگ هشداری برای ایران باشد. و البته در آخر نیز شد زیرا تولید زعفران و صادرات زعفران افغانستان به میزان زیادی در هکتار رسید.

حال از زبان غلامرضا میری می شنویم : حذف عوارض صادرات زعفران یکی از نقات قوت در زمینه صادرات این محصول بود و این موضوع می تواند در بلند مدت نیز بسیار اثر گذار بوده و صادرکنندگان زعفران علاوه بر برنامه ریزی بلند مدت می توانند دوباره خریداران خارجی را به سمت زعفران ایرانی و خرید آن سوق دهند. موضوعی که می تواند قیمت زعفران را ثابت نگه داشته و همینطور موجب افزایش ارز آوری و صادرات زعفران گردد.

در حال حاضر زعفران سرگل ممتاز و همینطور زعفران پوشال نگین ایرانی یکی از بهترین کیفیت های زعفران دنیا را داراست و اسپانیا با صادرات دوباره زعفران ایرانی به نام خود ضربه بزرگی را به این صنعت وارد می کند.

Comments are closed.