پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

خانه   اخبار   پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

پیامد های حذف عوارض صادرات زعفران

بی شک ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های زعفران و همینطور بزرگترین صادرکننده زعفران و منبع صادرات زعفران می باشد. موضوعی که در چندین سال اخیر خریداران زیادی را جذب فروشندگان زعفران ایرانی کرده بود و همین موضوع علاوه بر سود دهی توانست فروش زعفران را رو به افزایش و قیمت زعفران را به ثباتی نسبی برساند.

تمام این وقایع در سال 1387 با وضع قانون 5 درصد عوارض صادراتی از بین رفت. دریافت 5 درصد عوارض صادراتی به ازای هر میزان زعفرانی که باالی 30 گرم بسته بندی شده باشد. این موضوع باعث شد تا خریدار زعفران و همینطور قیمت زعفران دچار تزلزل شده و خریداران خارجی به دنبال جایگزین زعفران قاین و زعفران ایران باشند. متاسفانه در همین دورانبود که افغانستان با نیروی کار ارزان و پیاز های ایرانی و کارگران آموزش دیده در ایران شروع به تولید زعفران کرد.

موضوعی که توانست زنگ هشداری برای ایران باشد. و البته در آخر نیز شد زیرا تولید زعفران و صادرات زعفران افغانستان به میزان زیادی در هکتار رسید.

حال از زبان غلامرضا میری می شنویم : حذف عوارض صادرات زعفران یکی از نقات قوت در زمینه صادرات این محصول بود و این موضوع می تواند در بلند مدت نیز بسیار اثر گذار بوده و صادرکنندگان زعفران علاوه بر برنامه ریزی بلند مدت می توانند دوباره خریداران خارجی را به سمت زعفران ایرانی و خرید آن سوق دهند. موضوعی که می تواند قیمت زعفران را ثابت نگه داشته و همینطور موجب افزایش ارز آوری و صادرات زعفران گردد.

در حال حاضر زعفران سرگل ممتاز و همینطور زعفران پوشال نگین ایرانی یکی از بهترین کیفیت های زعفران دنیا را داراست و اسپانیا با صادرات دوباره زعفران ایرانی به نام خود ضربه بزرگی را به این صنعت وارد می کند.

Comments are closed.