پیاز های زعفران از مبادی قانونی خارج نمی شوند

خانه   اخبار   پیاز های زعفران از مبادی قانونی خارج نمی شوند

مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی : پیاز های زعفران از مبادی قانونی به خارج از کشور نمی روند.

متاسفانه سالهای متمادی شاهد قاچاق زعفران با کیفیت کشور عزیزمان به کشورهای مختلفی چون پاکستان افغانستان و حتی چین هستیم کشور هایی که بدون داشتن تاریخچه ی کاشت وداست زعفران در امروز رقیب اصلی ما در تولید زعفران هستند و خود را صاحب نامی در ان میدانند.

مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی می گوید : حتی یک گرم از پیاز های ایران به صورت قانونی از کشور خارج نشده و نخواهد شد و تمامی پیاز های خارج شده به صورت قاچاق بوده و در صورت مشاهده و کشف قاچاق با متخلفین برخورد خواهد شد.

امید داریم تا بتوانیم روزی از قاچاق این محصول ارزشمند کشورمان جلوگیری کنیم.

 

Comments are closed.