پوشال نگین چیست؟

خانه   اخبار   پوشال نگین چیست؟

پوشال نگین چیست؟

بسیاری می پرسند چرا انواع گرید های زعفران اسامی خاصی دارند.به طور مثال پوشال نگیین یعنی چه چه نوع زعفرانی است؟

زعفران بعد از برداشت به چند مدل مختلف تقسیم می گردد که در بخش های قبلی در سایت توضیح داده شده است در این مورد.

اما پوشال نگین چرا به این اسم مرسوم شده است؟

دلیل اسم پوشال آن بسیار هویدا می باشد.پوشال یا پوشالی یعنی پر حجم توده ای با تخلخل بالا و دلیل این اسم روی یک نوع زعفران جاکی از حجم بالای این مدل در برابر جرم آن هست.

و دلیل اسم گذاری آن به نام نگین نشان از ارزش بالای این نوع زعفران می دهد.

این نوع زعفران به دلیل سختی در فراوری آن بسیار میزان کمتری نسبت به بقیه مدل ها تولید می گرددو به نسبت ارزش بالاتری خواهد داشت.

 

Comments are closed.