پاک کردن لکه زعفران از روی فرش

خانه   اخبار   پاک کردن لکه زعفران از روی فرش

امروز چگونگی پاک کردن لکه زعفران از روی فرش را توضیح می دهیم.

زعفران یکی از رنگ دهدنده های قوی می باشد.امان از روزی که این ادویه به صورت مایع بر روی فرش ریخته شود.

اولین امر برای پاک کردن لکه به جا مانده زعفران جمع کردن نرمه ها و رشته های زعفران و باقی مانده زعفران از روی فرش به صورتی که آلودگی به نقاط دیگر انتقال داده نشود.

در مرحله بعدی باید مقداری ماست را روی فرش بریزیم و پس از جذب ماست توسط رشته های فرش آن را جمع نماییم.

این عمل را باید چند بار انجام داد تا آثار لکه زعفران از روی فرش ناپدی د شود.

Comments are closed.