وزیر جهادكشاورزی: باید از محصول زعفران به عنوان تولید ملی حمایت كرد

خانه   اخبار   وزیر جهادكشاورزی: باید از محصول زعفران به عنوان تولید ملی حمایت كرد

به گزارش ایرنا، صادق خلیلیان روز پنجشنبه در ششمین جشنواره ملی زعفران در شهرستان باخرز افزود: با داشتن 92 درصد تولید زعفران دنیا در ایران این محصول از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است.
وی گفت: عمده این محصول در استانهای خراسان جنوبی و رضوی تولید می شود و به خاطر سازگاری با آب و هوای كویری و كم آبی این مناطق، از محصولات راهبردی این استانها محسوب می شود در عین اینكه اشتغال خوبی نیز ایجاد كرده است.
وی افزود: براین مبنا باید از این محصول مراقبت و علاوه بر ارتقای بهره وری و كیفیت محصول مراقبت كنیم كه از انحصار ما خارج نشود.
وی اظهار داشت: در این راستا از پارسال نقل و انتقال پیاز زعفران در كشور محدود شده تا وضعیتی كه برای فرش ایران پیش آمد برای این محصول ایجاد نشود.
وزیر جهاد كشاورزی با تاكید بر كشت مكانیزه زعفران گفت: تولید به روش سنتی پاسخگوی نیازها نیست و عملكرد در واحد سطح باید افزایش یابد و در دنیا توان عرصه رقابتی محصول را باید افزایش
داد.
وی افزود: در این راستا تاكنون اقدامات خوبی برای تبدیل و اصلاح روشهای آبیاری، فرآوری، بسته بندی و توسعه زیرساختهای بخش كشاورزی در تولید زعفران صورت گرفته است.
وی روند تولید زعفران را در كشور مناسب خواند و گفت: باید در زمینه اقتصادی بر روی فراوری این محصول كار جدی تر صورت گیرد و صنایع بسته بندی و انواع محصولات زعفران را بویژه در مناطق زعفران خیز ایجاد و تولید كرد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.
وی در زمینه برنامه جامع بهبود و ساماندهی زعفران هم افزود: این برنامه در كمیسیون تخصصی دولت بررسی و تصویب شده كه امیدواریم با تصویب نهایی در هیات دولت بتوانیم زعفران را به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهیم.
وی ابراز امیدواری كرد تا مجلس شورای اسلامی نیز در بودجه سال آینده اعتبارات ویژه ای را برای انجام بخشی از تعهدات مربوط به این طرح تامین كند

Comments are closed.