هر پنج کیلو زعفران تازه یک کیلو زعفران خشک

خانه   اخبار   هر پنج کیلو زعفران تازه یک کیلو زعفران خشک

با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران نیک است بدانیم که چه زحمت هایی برای تولید این گیاه کشیده می شود و چرا قیمت زعفران بالاست و گیاهی گران شناخته می شود.

بعد از کاشت زعفران و نگهداری زمین از آفات و مشکلات دیگر در اوایل فصل پاییز برداشت زعفران در سحرگاهان شروع می شود.بعد از برداشت زعفران در سرمای صبحگاه کوهستان و جمع آوری آن درون سبد ها پاک کردن گل ها شروع می گردد که در هنگام اتمام این فرایند سخت نیز تازه گل های تر و پر رطوبت زعفران دسته می شود.بعد از قرار دادن زعفران در هیتر یا در فضای باز و خشک کردن زعفران بع ازای هر پنج کیلو زعفران تازه یک کیلو زعفران خشک حاصل می شود.

به همین دلیل می باشد که زعفران کاری و تولید و فراوری زعفران نیاز به دثت و صرف وقت و هزینه بسیاری زیادی دارد.

Comments are closed.