هر هکتار زمین چه قدر زعفران؟

خانه   اخبار   هر هکتار زمین چه قدر زعفران؟

سوالی که بسیاری از ما می پرسند.هر هکتار زمین چه قدر زعفران می دهد؟ خوب پاسخ به این سوال نمی توان بسیار دقیق باشد.

کشت زعفران فقط در مناطق خاصی اتفاق می افتد که شرایط آب و هوایی مناسبی دارا هست.مانند خراسان جنوبی و شهر قائن با آن زعفران مرغوب,اما میزان برداشت محصول و گل دهی زعفران به بسیاری از مسائل بستگی دارد به طور مثال در ایران میزان برداشت زعفران از هر هکنتار بین 3 تا 5 کیلو گرم می باشد.

به تازگی با ورود پیاز های ارائه شده توسط دولت , برداشت زعفران از هر هکتار به میزان 7 تا 10 کیلوگرم رسیده است که پیشرفت مناسبی می باشد.البته باید نادیده نگرفت که افغانستان در حال حاظر دارای رتبه اول در این میزان بوده و با برداشت 32 کلوگرم در هر هکتار توانسته رکورد بسیاری خوبی به جای گذارد.

Comments are closed.