نوع کود و پیاز مناسب برای کاشت زعفران

خانه   اخبار   نوع کود و پیاز مناسب برای کاشت زعفران

در ادامه بحث کشت  و شرایط مناسب رشد زعفران میرسیم به موضوع نوع پیاز و کود مناسب کاشت زعفران.

بحث در مورد نوع پیاز بسیار فراوان است که در اینجا به چند نکته بسنده میکنیم.پیاز های زعفران به رنگ قهوه ای می باشند و لایه لایه.پیازی که بدون زخم دارای رنگی قهوه ای و درست همراه با جوانه باشد پیازی مرغوب برای رشد می باشد.پیاز زعفران از طریق جوانه رشد میکند و پیاز های دارای زخم یا پارگی مطمعنا رشدی هم نخواهنند داشت پس باید به این نکات در مورد زعفران توجه لازم را مبذول فرمایید.

 

در مورد کود بیشتر در زعفران کود های طبیعی و حیوانی مصرف می گردد تا کود های شیمیایی.برای ک.دپاشی زمین زراعت زعفران در قبل از کاشت پیاز ها نیاز است تا علف ای هرزه در اورده شده زمین کلوخ شکنی شده باشد و دارای خاکی نرم و بدون علق هرز باشد.بعد از ان حدود 20 تا 30 تن کود حیوانی مناسب در هر هکتار زمین پاشیده شده و همچنین در هر یک هکتار زمین 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم پاشیده شود.این عمل در قبل از کاشت پیاز ها بسیار به رشد آن کمک می کند.

در پست های بعدی در مورد نوع و زمان کاشت بحث میکنیم.

Comments are closed.