نقش زعفران در درمان بیماری ها

خانه   اخبار   نقش زعفران در درمان بیماری ها

نقش زعفران در درمان بیماری ها

زعفران،يكي ازقديمي ترين ادويه مورداستفاده توسط بشر خواص داروئي ودرماني بسياري دارد.به ويژه دردهه هاي اخير ويژگي هاي زيست پزشكي اين گياه با ارزش توجه محققين را به خود جلب كرده است.دردو دهه اخير خواص ضد سرطان اين گياه مورد مطالعه بيشتري بوده است.استفاده ازعصاره هاي مختلف زعفران برعليه انواع مختلفي ازتومرها وسرطانها گزارش شده است.تومرهاي كبد،كليه،طحال،معده ومثانه با فرآورده هاي دارويي زعفران درمان شده اند.ازطرفي بسياري از داروهاي ضدسرطان برپليمرايزاسيون ميكروتوبول ها تاثير مي گذارند.دراين تحقيق تاثير كروسين وكروستين برپليمريزاسيون ميكروتوبول ها دردرشرايط in vitro بررسي شد.در مطالعات كدورت سنجي افزايش بارزي در ميزان پليمريزاسيون ميكروتوبول ها وكاهش درزمان nucleation مشاهده شد.به جهت بررسي نوع ميانكنش ليگاندها با توبولين خا لص شده توسط ستون كروماتوگرافي فسفوسلولز ، تغييرات فلورسانت ذاتي توبولين درغلظتها ي مختلف كروسين وكروستين بررسي شده وبراي بدست آوردن پارامترهاي ترموديناميكي اين كار درچند دماي مختلف تكرار شد.مطالعات ميا نكنش ANSبا توبولين درحضور وعدم حضور ليگاندها نيز انجام گرفته ونشان ازكاهش سطوح هيدروفوب درتوبولين در نتيجه افزودن كروسين وكروستين به اين پروتئين بود.فلورسانت ذاتي پروتئين نيز همين نتايج راتاييد كرده ونوع ميانكنش توبولين باكروسين الكتروستاتيك تشخيص داده شد.بدين ترتيب ميانكنش كروسين با توبولين وابسته به دما مي باشد.با توجه به نتايج بدست آمده كه نشان دهنده اثرات تا حدودي مشابه كروسين وكروستين با تاكسول مي باشد شايد بتوان اين تركيبات رادردرمان سرطانهاي مختلف به جاي تاكسول يا به همراه آن بكار برد.

نقش زعفران در درمان بیماری ها

زعفران,زعفران قيمت,قيمت زعفران,سرگل زعفران,زعفران نگين,زعفران عمده,قيمت زعفران فله,زعفران,زعفران قيمت,زعفران,خريد زعفران,صادرات زعفران,مراحل صادرات زعفران,زعفرون,خريد زعفرون,خريد زعفرون عمده,زعفرون فله,زعفران فله,قيمت زعفران در تهران,قيمت زعفران در ترکيه,صادرات زعفران به دبي,صادرات زعفران,الزعفران,الزعفران الرئيسية,التسوق الزعفران,التسوق زعفران,التسوق الكبرى زعفران,التسوق الكبرى الزعفران,تصدير الزعفران,الواردات الزعفران,الزعفران الإيراني,الزعفران الروحية,أسعار الزعفران,أسعار الزعفران,سعر الزعفران في دبي,سعر الزعفران في الإمارات العربية المتحدة,إرسال الزعفران الإمارات,الزعفران,الزعفران,خريد زعفران در تهران,خريد زعفران,خريد زعفران اينترنتي,خريد زعفران در دبي,فروش زعفران,فروش زعفران عمده,خريد و فروش زعفران,فروش زعفران صادراتي,فروشگاه زعفران,خريد زعفران مشهد,خريد زعفران قاينات,خريد زعفران قائنات,صادرات زعفران,گل زعفران,زعفران ايران,قيمت زعفران,کاشت زعفران,سرگل زعفران,خريد سرگل زعفران,قيمت زعفران سرگل,نگين زعفران,زعفران نگين خراسان,فروش زعفران عمده,نمايندگي فروش زعفران,فروش زعفران عمده,خريدار عمده زعفران,خريدار عمده زعفران,خريد زعفران عمده,پخش عمده زعفران,فروش عمده زعفران,زعفران فله اي,زعفران فله,زعفران بسته بندي,قيمت زعفران نگين,قيمت فروش زعفران,زعفران شرکتي,زعفران براي صادرات,فروشندگان زعفران,فروش زعفران کيلويي,فروش زعفران در ايران,زعفران,زعفران قيمت,قيمت زعفران,سرگل زعفران,زعفران نگين,زعفران عمده,قيمت زعفران فله,خريد زعفران در تهران,خريد زعفران,خريد زعفران اينترنتي,خريد زعفران در دبي,فروش زعفران,فروش زعفران عمده,خريد و فروش زعفران,فروش زعفران صادراتي,فروشگاه زعفران,خريد زعفران مشهد,خريد زعفران قاينات,خريد زعفران قائنات,صادرات زعفران,گل زعفران,زعفران ايران,قيمت زعفران,کاشت زعفران,سرگل زعفران,خريد سرگل زعفران,قيمت زعفران سرگل,نگين زعفران,زعفران نگين خراسان,فروش زعفران عمده,نمايندگي فروش زعفران,فروش زعفران عمده,خريدار عمده زعفران,خريدار عمده زعفران,خريد زعفران عمده,پخش عمده زعفران,فروش عمده زعفران,زعفران فله اي,زعفران فله,زعفران بسته بندي,قيمت زعفران نگين,قيمت فروش زعفران,زعفران شرکتي,زعفران براي صادرات,فروشندگان زعفران,فروش زعفران کيلويي,فروش زعفران در ايران,فروش زعفران,فروشنده زعفران,زعفران,فروش زعفران صادراتي,صادرات زعفران,زعفران براي صادرات,فروش زعفران براي صادرات,زعفران و سقط جنين,زعفران قيمت,فروش زعفران عمده,فروش زعفران آنلاين,فروش زعفران اينترنتي,اعطاي نمايندگي فروش زعفران,نمايندگي فروش زعفران,قيمت فروش زعفران,فيمت فروش زعفران صادراتي,صادرات زعفران به سوئد,صادرکنندگان زعفران,صادرات زعفران به اسپانيا,زعفران قاين, زعفران قيمت روز,زعفران قاعده آور,زعفران در دبي,فروش زعفران در دبي,فروش زعفران در امارت,زعفران در امارات,زعفران در عربستان,زعفران در عراق,فروش زعفران در عراق,خريد زعفران در عراق,خريد زعفران در عربستان,زعفران همراه مسافر,زعفران جهت صادرات,چگونه زعفران بکاريم,چگونه زعفران را دم کنيم,فايده ي زعفران,تاريخچه ي زعفران,زعفران مشهد,زعفران مرغوب,خريد زعفران مرغوب,فروش زعفران مرغوب,زعفران کوهي,زعفران کشت,زعفران در طب سنتي,خواص طبي زعفران,زعفران هديه طلا,طبيعت زعفران,طرز کاشت زعفران,طبخ زعفران,زعفران در افغانستان,زعفران دم کرده,زعفران در ترکيه,زعفران در بارداري,زعفران در دبي,قيمت زعفران درجه يک,قيمت زعفران در اروپا,قيمت زعفران در تهران,قيمت زعفران در بازار,قيمت زعفران در مشهد,صادرات زعفران به هند,صادرات زعفران به ترکيه,صادرات زعفران به سوئد, صادرات زعفران به اسپانيا,تعرفه صادرات زعفران,صادرات زعفران ايران به اسپپانيا,صادرات زعفران به چين

Comments are closed.