نرمه زعفران

خانه   اخبار   نرمه زعفران

نرمه زعفران یکی از انواع زعفران های پرکاربرد و ارزان می باشد که البته امکان تقلبات زعفران در آن بسیار زیاد است.

زعفران هنگام ممتاز سازی در کارگاه ها به دلیل قیچی خوردن مقداری از رشته های آن ریز شده و به صورت نرمه نرمه جمع میگردد که گاهی این زعفران با سرگل همراه شده و گاهی برای افزایش کیفیت زعفران سرگل نرمه زعفران توسط الک از آن جدا میگردد.

زعفران نرمه به دلیل نرم بودن امکان تقلبات بیشتری دارد در آن و باید از افراد مطمعن خریداری شود.

زعفران انواع مختلفی دارد که گرید های دیگر به شرح ذیل می باشد.

سرگل

پوشال نگین

دسته

نرمه

Comments are closed.