نحوه کاشت پیاز زعفران

خانه   اخبار   نحوه کاشت پیاز زعفران

نحوه کاشت پیاز گیاه زعفران

انتخاب پیاز مناسب و مرغوب برای کاشت بسیار با اهمیت است. پیاز زعفران را میتوان از خاک خارج کرد و به زمین دیگری منتقل کرد اما از بیرون آوردن پیاز زعفران در اواخر مرداد ماه باید پرهیز کرد چرا که امکان دارد پیاز آماده ریشه زدن و جوانه زنی باشد.

اوایل خرداد تا اواسط مهرماه میتوان برای کشت پیاز زعفران اقدام کرد و بر اسال تحقیقات انجام شده بهترین زمان کشت خرداد ماه است.

برای کاشت پیاز زعفران در یک ردیف چاله هایی به عمق 15 تا 20 سانتی متر می کنند چرا که پیاز ها در عمق 20 سانتی متر از سرمای زمستان و در تابستان از گرمازدگی محفوظ می مانند و در داخل هر چاله 3 تا 15 پیاز می گذارند به طوری که سر پیاز رو به بالا باشد .

برای کشت زعفران چندین نفر دخالت دارند که یکی از آنها چاله ها را میکند و دیگری پیازهای زعفران را به دسته های 3 تا 5 یا 15 تایی تبدیل میکند و در نهایت یک نفر آنها را در چاله می کارد. بعد از انجام این مراحل سطح زمین باید مسطح و هموار گردد بطوری که پیازها به خاک بچسبد و این کار را با ماله و بیل انجام میدهند.

در فصل پاییز باید حدود 10 تا 20 تن کود حیوانی کاملا پوسیده قبل از آبیاری زمینی که پیاز ها در کشت شده در سطح زمین پخش شود. یکی از موارد مهم در کیفیت زعفران قیمت زعفران و میزان فروش محصول به پیاز آن بستگی دارد.

در بعضی مناطق زعفران را به صورت دیم کشت می کنند به این روش که پیازهای زعفران در 4 ردیف به فاصله 5 تا 8 سانتی متر از هم کاشته می شوند و این ردیف های کاشت 30 تا 35 سانتی متر از هم فاصله دارند که این نوع زراعت ردیف و منظم به نظر می رسد.

Comments are closed.