مهمترین مرحله صادرات زعفران

خانه   اخبار   مهمترین مرحله صادرات زعفران

یکی از مهم ترین مراحل صادرات زعفران که در اینجا به آن اشاره میکنیم آزمایش و قرنطینه آن می باشد.

زعفران قبل از صادرات باید مراحلی را بگذراند که در این پست به شرح آن پرداخته ایم.

زعفران در مرحله آزمایش و قرنطینه در آزمایشگاه های مورد تایید سالن صادرات و گمرک ایران آزمایش شده و در صورت تاییدیه بهداشت آن را پلمب کرده و برای ادامه مراحل میفرستند.

در آزمایش زعفران مواردی چون

وجود یا عدم وجود مواد خارجی

میزان کروسین

میزان سافرانال

میزان خاکستر کل

میزان چربی و … از موارد مهمی می باشد که در آزمایش زعفران مهم می باشد.

در آزمایش زعفران حدود 25 گرم از زعفران را برای موارد آزمایش برداشته و استفاده میکنند.

 

Comments are closed.