معجون خنده آور

خانه   اخبار   معجون خنده آور

معجون خنده آور زعفران با دارا بودن مواد مختلفي يکي از ويژگي هاي آن درمان افسردگي مي باشد.تجربه و تحقيقات نشان داده است دم کرده مقداري زعفران و نوشيدن آن باعث خنده و نشاط عجيبي در انسان مي شود. امتحان کنيد.

Comments are closed.