مصارف دارویی زعفران

خانه   اخبار   مصارف دارویی زعفران

زعفران علاوه بر مصارف ادويه اي، مصارف دارويي نيز دارد، اشتهاآور بوده و هضم غذا را آسان مي كند. اسانس موجود در آن بر روي اعصاب اثر آرام بخش دارد و در رفع بي خوابيهايي كه منشأ عصبي دارد، مؤثر است.

روي انتهاي اعصاب نايژه ها و نايژكها اثر مي كند و در نتيجه در معالجه برونشيتهاي مزمن و ناراحتيهاي سينه نقش دارد. در هندوستان از آن براي ناراحتيهاي كليه و كبد و مثانه و همچنين مداواي وبا استفاده مي شود.

به صورت استعمال خارجي در بيماريهاي پوستي مثل زرد زخم كاربرد دارد و استفاده از تنتور آن مرسوم است.

Comments are closed.