مشکلی دیگر در راه صادرات زعفران

خانه   اخبار   مشکلی دیگر در راه صادرات زعفران

مشکلی دیگر در راه صادرات زعفران

روند صادرات زعفران ایران طی سال ها و طی اخذ تصمیم های زیادی دچار مشکلاتی شد. برخی مواقع قوانین دست و پا گیر و همینطور قوانین مشکل ساز برای صادرکنندگان زعفران لغو می گشت اما باز هم همچنان در امر فروش زعفران به کشور های خارجی و همینطور روند صادرات زعفران مشکلات زیادی برای فروشندگان زعفران به وجود آورده است.

به طور مثال قوانین جدیدی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صادر کنندگان زعفران در نظر گرفته است همه را دچار مشکلات زیادی نموده به طوری که علاوه بر نوسان دوباره در قیمت زعفران می توان قاچاق این محصول را به شدت به کشور افغانستان دید.

افغانستان یکی از رقبای جدید زعفران ایرانی می باشد که در دنیا هنوز شناخته شده نیست و مطمعنا کیفیت زعفرانی مانند زعفران خراسان یا زعفران قاینات را نخواهد داشت. اما از زمانی که قانون جدید وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شده است می توان افزایش آمار قاچاق این محصول را مشاهده کرد.

این قانون بیان می دارد که صادرکنندگان زعفران برای صدور محصول زعفران باید کد ملی کشاورزی که زعفران از او خریداری شده است را به اداره امور مالی و دارایی ارائه دهند. موضوعی که مطمعنا با مخالفت و ترس کشاورزان عملی نخواهد شد و در آخر زمینه فروش زعفران به واسطه گر ها و کسانی که قصد خروج زعفران به صورت غیر قانونی دارند را فراهم خواهد ساخت. امیدواریم این موضوع نیز بتواند به زودی رفع و فصل شود.

Comments are closed.