فروش زعفران بی نام ضربه ای بزرگ به اقتصاد

خانه   اخبار   فروش زعفران بی نام ضربه ای بزرگ به اقتصاد

فروش زعفران بی نام ضربه ای بزرگ به اقتصاد

 
یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی دیده می شود , کاهش ضایعات و افزایش بهره وری از محصولات و امکانات می باشد. زعفران به عنوان یکی از گیاهان استراتژیک در ایران می تواند بازار خوبی برای صادرات زعفران داشته باشد. همینطور که همچنان نیز کم و بیش این اتفاق افتاده و خواهد افتاد.

اما یکی از موضوعاتی که دبیر انجمن علمی کشاورزی ایران نیز بر آن تاکید دارد موضوع فروش زعفران بی نام می باشد که ضربه ای بزرگ به اقتصاد خواهد زد. فله فروشی زعفران یکی از دلایل عدم موفقیت برند های ایرانی در صادرات زعفران بوده و همینطور این علت باعث می گردد تا سود اصلی زعفران و هچنین تعیین کننده قیمت زعفران خریدار خارجی باشد. کسی که می تواند زعفران ایران را دریافت و با بسته بندی مجدد آن را به نام برند خود و کشور خود به بازار جدید و کشور های هدف دیگر به فروش برساند.

اسپانیا یکی از کشور هایی است که زعفران ایران را دریافت و با بسته بندی مجدد به نام خود صادر می کنند. یکی از مشکلاتی که در ایران می باشد دقیقا همین صادرات زعفران به صورت فله می باشد.

آقای دامغانی نیز در طی سخنان خود افزوده است که میزان 14 درصد از ارزآوری و اقتصاد ایران توسط بخش کشاورزی بوده و زعفران نیز رتبه و جایگاه بسیار مهمی در این میزان ارزآور ی دارد. مطمعنا با دقت بیشتری در زمینه صادرات زعفران و همینطور قیمت گذاری زعفران می توان بازار بهتری را در تمام کشور ها داشت و علاوه بر آن خرید زعفران توسط کشور های خارجی مستقیما از کشور عزیزمان انجام گردد تا تام ارزاوری و حاشیه سود این محصول به دست کشاورزان و صادرکنندگان داخلی دریافت گردد.

Comments are closed.